Mã: 5388-LLHT Hoà Tấu Đàn Tranh - Dòng Nhạc Anh Bằng & Trúc Hồ
  • 2012
  • Lossless