3095-BLTL18-Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ – After We Collided

3095-BLTL18-Từ Khi Chúng Ta Tan Vỡ – After We Collided

 • Mã:
 • Dung lượng:
 • Năm sản xuất:
 • Nước sản xuất:
 • Chất lượng:
 • Phụ đề:
 • Chọn phim:
 • 3095-BLTL18
 • 18 GB
 • 1984
 • Mỹ
 • BLURAY

Nội dung phim


Tessa Young luôn cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ phức tạp với Hardin Scott. Sau lần chia tay đầy đứt mẻ tình cảm, cô bắt đầu thực tập tại Nhà xuất bản Vance thì khiến đồng nghiệp mới, Trevor bị thu hút.